Kiedy koniecznym jest posiadanie pozwolenia na pracę

Poland work permit jest dokumentem który umożliwiającym przedsiębiorcy zatrudnianie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Z uwagi jednak na zmieniająca się sytuację ekonomiczną, polityczną oraz sytuację na ryku pracy zostały wprowadzone zmiany w przepisach, które w dość istotny sposób ułatwiają życie tym właśnie przedsiębiorcom, którzy chcieliby zatrudnić cudzoziemców. I tak w przypadku gdy cudzoziemiec jest Ukraińcem, bądź też obywatelem Federacji Rosyjskiej (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_Federacji_Rosyjskiej), czy też obywatelem:

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy
Poland work permit jest dokumentem który umożliwiającym przedsiębiorcy zatrudnianie osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

Autor zdjęcia: shioshvili

wówczas Poland work permit nie jest wymagane. Podobnie jak niewymagane jest przeprowadzanie testu rynku pracy. Procedura zatrudnienia cudzoziemca, w tym szczególnym przypadku, polega na złożeniu przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Koniecznym jest jednak złożenie tego oświadczenia przed powierzeniem obcokrajowcowi pracy. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia musi określać:

 • nazwę zawodu,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy,
 • datę rozpoczęcia pracy,
 • okres wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie brutto.

Dokument ten musi również zawierać oświadczenie o:

 • niemożliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
 • zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem cudzoziemca,
 • zapoznaniu się z przepisami związanymi z zatrudnieniem cudzoziemca.

Ja zostało wspomniane na początku, procedura zatrudniania imigrantów, uległa znacznemu uproszczeniu. Takie rozwiązaniem jest rozwianiem korzystnym dla obu zainteresowanych stron.