Jak uzyskać obywatelstwo polskie

Obywatelami polskimi, w myśl obowiązującego prawa, są te osoby które posiadają obywatelstwo polskie. W sytuacji w której osoba posiada równocześnie obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo innego państwa, przed organami polskiej władzy państwowej można powoływać się jedynie na obywatelstwo polskie.

Obywatelstwo polskie

Obywatelami polskimi, w myśl obowiązującego prawa, są te osoby które posiadają obywatelstwo polskie

Autor zdjęcia: Street matt

Obywatelstwo polskie może zostać uzyskane przez cudzoziemca na klika sposobów, regulowanych Ustawą z 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo polskie cudzoziemiec może uzyskać poprzez chociażby nadanie (przez Prezydenta RP). Rzecz jasna w takim wypadku koniecznym jest złożenie stosownego wniosku oraz jego pozytywne rozpatrzenie przez osoby do tego powołane. Obywatelstwo może być również nadane przez uznanie, z czym mamy do czynienia w sytuacji w której cudzoziemiec nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju oraz spełnia następujące warunki:

  • ma stabilne i regularne źródło dochodu, wynajmuje lub posiada dom lub mieszkanie oraz mieszka w Polsce jako rezydent stały od co najmniej trzech lat,
  • ma stabilne i regularne źródło dochodu, wynajmuje lub posiada dom lub mieszkanie oraz mieszka w Polsce jako rezydent od co najmniej trzech lat,
  • ma stabilne i regularne źródło dochodu, wynajmuje lub posiada dom lub mieszkanie oraz posiada prawo stałego pobytu i mieszka w Polsce od co najmniej dziesięciu lat,
  • mieszka w Polsce jako rezydent od co najmniej dwóch lat i jest w związku małżeńskim z obywatelem polskim,
  • mieszka w Polsce jako rezydent od co najmniej dwóch lat i jest bezpaństwowcem,
  • mieszka w Polsce jako rezydent od co najmniej dwóch lat i jest uchodźcą,
  • mieszka w Polsce jako rezydent od co najmniej dwóch lat i jest repatriantem.

Obywatelstwo polskie uzyskać można również poprzez przywrócenie.