Praca bez pozwolenia

Poland work permit to kwestia dość złożona (o czym więcej tutaj: http://www.adkins.pl/foreigners). Konieczność spełnienia szeregu wymagań, dobra orientacja w przepisach, konieczność poświecenia czasu oraz pewnych nakładów finansowych. Wszystko to sprawia, że nie każdy przedsiębiorca jest w stanie pozwolić sobie na wcielenie w szeregi swojej firmy cudzoziemca. Szczęśliwie jednak istnieje możliwość skorzystania z fachowej pomocy, jaką do zaoferowania mają wyspecjalizowane w tej tematyce firmy.

O czym nie każdy jednak wie Poland work permit nie jest wymagane w każdej sytuacji, w której przedsiębiorca ma w planach zatrudnienie cudzoziemca

Autor zdjęcia: Nicolas Winspeare

O czym nie każdy jednak wie Poland work permit nie jest wymagane w każdej sytuacji, w której przedsiębiorca ma w planach zatrudnienie cudzoziemca. Pozwolenie na pracę bowiem nie jest konieczne w przypadku obywateli Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Republiki Białorusi oraz Republiki Armenii. Podobnie jak nie a konieczności przeprowadzania ta zwanego testu rynku pracy. Wystarczy jedynie przedstawienie oświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Zainteresowany zatrudnieniem imigranta przedsiębiorca, musi również przedłożyć w stosownym urzędzie oświadczenie, zawierające informacje odnośnie zawodu jaki ma być przez cudzoziemca wykonywany, musi określić miejsce wykonywania przez niego pracy, jak i wysokość wynagrodzenia brutto. Koniecznym jest również określenie daty rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca oraz okres jej wykonywania. Przedsiębiorca musi również załączyć oświadczenie o zapoznaniu się przepisami związanymi z pobytem cudzoziemca oraz przepisami związanymi z zatrudnieniem cudzoziemca.