W jaki sposób otrzymać obywatelstwo polskie?

Każda osoba w jakiś sposób związana z Polską, czującą więź z jej mieszkańcami, tradycją i historią chciałaby posiadać obywatelstwo polskie. Przykładny obywatel zawsze powinien mieć na uwadze dobro ogółu państwa. Można je nabyć na dwa sposoby: prawo krwi (dziecko otrzymuje obywatelstwo po rodzicach) oraz prawo ziemi (dziecko zostaje znalezione na terytorium państwa a jego rodzice są nieznani).

Każda osoba w jakiś sposób związana z Polską, czującą więź z jej mieszkańcami, tradycją i historią chciałaby posiadać obywatelstwo polskie

Autor zdjęcia: Informedmag

Należy pamiętać, że w naszym kraju obowiązuje zasada wyłączności – członek narodu może posiadać tylko jedno obywatelstwo.

Można otrzymać obywatelstwo polskie (http://www.adkins.pl/obywatelstwo) w wyniku decyzji odpowiedniego organu państwowego lub w wyniku opcji, tzn. złożenia odpowiedniego wniosku przez cudzoziemca. W tym przypadku władzę absolutną ma prezydent RP, który nie jest ograniczony w swoich kompetencjach i może je nadać każdemu cudzoziemcowi. Otrzymuje je:

  • osoba zawierająca związek małżeński z osobą posiadającą polskie obywatelstwo
  • dziecko, które posiada co najmniej jednego polskiego rodzica, bez znaczenia na miejsce urodzenia, wystarczy zarejestrować jego akt urodzenia w urzędzie stanu cywilnego
  • dziecko (do lat 16, później konieczna jest jego zgoda) adoptowane przez polskich rodziców
  • osoba legalnie zamieszkująca w Polsce przez co najmniej 5 lat
  • osoba, która je wcześniej posiadała, a utraciła na skutek zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem
  • cudzoziemiec posiadający pozwolenie na osiedlenie się na terytorium RP, a który pozostaje w związku małżeńskim z osobą posiadającą polskie obywatelstwo
  • repatriant (jeśli zostanie nim uznany)

Niezbędne dokumenty w języku obcym należy dostarczyć z tłumaczeniem na język polski (sporządzone przez tłumacza zaprzysięgłego). Stosowny wzór podania o obywatelstwo polskie oraz wszelkie inne wymogi stanowi ustawa z dnia 7 sierpnia 2012 r.